PROGRAM SZKOLENIA  W

OBSŁUDZE I PROGRAMOWANIU PRASY KRAWĘDZIOWEJ


 1. Budowa maszyny
 2. Omówienie poszczególnych przełączników
 3. Zasady BHP ( praca z laserem lub foto-komórką)
 4. Dobór narzędzi gnących ( omówienie Tabeli sił)
 5. Montaż i demontaż narzędzi ( systemy mocowań)
 6. Centrowanie narzędzi (dla matryc wielo-rowkowych)
 7. Załączanie i wyłączanie maszyny
 8. Programowanie ręczne 1
 9. Programowanie ręczne 2 tzw. kątowe
 10. Menu główne
 11. Omówienie poszczególnych funkcji w menu głównym
 12. Programowanie graficzne
 13. Praca automatyczna
 14. Praca krok po kroku
 15. Ćwiczenia w pisaniu programów graficznych.
 16. Kontrola wiadomości uczestników

Wystawiamy imienne certyfikaty ukończenia kursu - uznawane w UE

PYTANIA KONTROLNE:

1. Wymienić min. 4 parametry, od których zależy dokładność gięcia?
 • Grubość materiału giętego / t /
 • Wytrzymałość materiału giętego/δ/ 
 • Długość materiału giętego / L /
 • Kierunek walcowania
2. Omów dobór matrycy w zależności od grubości materiału / t /?
 • Gr. Materiału t = 0.5 - 2.5 mm      V = 6 x t
 • Gr. Materiału t = 3 - 8    mm    V = 8 x t
 • Gr. Materiału t = 9 - 10    mm         V = 10 x t
 • Gr. Materiału t = 12 i więcej            V = 12 x t
3. Wymień 4 parametry, od których zależy nacisk F?
 • V - szerokość otwarcia matrycy
 • t - grubość materiału giętego
 • L - długość materiału giętego
 • δ -wytrzymałość materiału giętego
4. Podaj zależność między skokiem maszyny a otwarciem i matrycą?

  
C + V/2 < G
 • C – otwarcie
 • V – szerokość rowka matrycy
 • G – skok maszyny

Tabela sił

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI PRAS KRAWĘDZIOWYCH

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI.pdf