PROGRAM SZKOLENIA  W

OBSŁUDZE I PROGRAMOWANIU PRASY REWOLWEROWEJ.

                                         

ARIES, ARCADE, AC- NT, COMA, EM-NT EUROPE,  PEGA, VIPROS, VELA, OCTO ...1. PODSTAWY PROGRAMOWANIA .
2. OBLICZANIE WSPÓŁRZĘDNYCH .
3. FUNKCJE PODSTAWOWE .

 • O – .... numer programu / np. O0001 /
 • G - kody systemu
 • F - prędkość osiowa ruchu : / X , Y , T /
 • F 1 – 100 % , F 2 – 75 % , F 3 – 50 % , F 4 – 25 % ,
 • N - numer instrukcji
 • T - numer stacji pobrania narzędzia
 • M - funkcje ogólne
4. OBLICZANIE SIŁY WYKRAWANIA
P = __A__x__t__x__T__ / KN /
       1000

 • A obwód narzędzia / mm /
 • P wymagana siła wykrawania / KN /
 • t grubość materiału / mm /
 • T wytrzymałość materiału na ścinanie / N/m2 /
5. TYPY STACJI , ZAKRESY I ŚREDNICE NARZĘDZI /STEMPLI I MATRYC /
6. KODY SYSTEMU .

 • G06 A...B...C... Informacja o materiale dot. / VIPROS / ARCADE / EUROPE /
 • A - grubość materiału
 • B - rodzaj materiału B = 0 stal normalna / B = 1 stal nierdzewna / B = 2 aluminium /
 • C- wysokość odkształcenia
 • G05 I... J... Informacja o położeniu łap mocujących materiał obrabiany
 • I - pozycja pierwszej łapy zaciskowej J - pozycja drugiej łapy zaciskowej
 • G92 Punkt zerowy maszyny
 • G90 Programowanie absolutne
 • G91 Programowanie przyrostowe
 • G70 Zakres ruchu maszyny bez wykrawania
 • G27 Automatyczne przesunięcie
 • G25 Automatyczne przesunięcie dla grubych blach
 • G50 Koniec programu
 • G04 Czas przerwy

7. PROCES PROGRAMOWANIA .

 • G72 Punkt odniesienia / referencyjny /
 • G28 Otwory na jednej linii
 • G29 Otwory na łuku koła
 • G26 Otwory równo rozmieszczone na okręgu
 • G36 Wzorzec siatkowy / kierunek osi X /
 • G37 Wzorzec siatkowy / kierunek osi Y /
 • G66 Cięcie , oddzielanie i wykroje prostokątne
 • G67 Wycięcia prostokątne / duże z odpadem /
 • G68 Wycinanie wibracyjne łuku koła
 • G78 Wykrawanie łuku koła
 • G69 Wycinanie wibracyjne prostoliniowe
 • G79 Wykrawanie prostoliniowe
 • A1 / A5 Zapamiętanie wzoru otworów
 • B1 / B5 Wywołanie wzoru otworów
 • G93 Przesunięcie punktu zerowego
 • G73 Odzwierciedlenie / lustrzane odbicie /
 • G77 Układ prostokątny przesunięty obrócony /wyposażenie specjalne /
8. PRODUKCJA WIELOKROTNA

 • G98 Ustalenie punktu zerowego i odniesienia przy produkcji wielokrotnej
 • Priorytety i zależności między G98 i G93
 •  Otwarcie podprogramu
 • V Zamknięcie podprogramu
 • W wywołanie podprogramu
 • G75 W... Q ... Wywołanie podprogramu i wskazanie kwadrantu wzdłuż osi X przy G98
 • G76 W... Q ... Wywołanie podprogramu i wskazanie kwadrantu wzdłuż osi Y przy G98
POSTACIE STOSOWANIA G98

 • U01/U59 , V01/V59 , W1/W59 Macra zapamiętywane i jednocześnie wykonywane
 • U60/U89 , V60/V89 , W60/W89 Macra tylko zapamiętywane
 • U90/U99 , V90/V99 , W90/W99 Multimacra
9. AMADEX
10. PROGRAMOWANIE AMADEXU
11. PROGRAMOWANIE M – KODÓW

 • M00 Zatrzymanie maszyny
 • M01 Wybiórcze zatrzymanie maszyny
 • M08 Zwolnione wykrawanie załączone
 • M09 Zwolnione wykrawanie wyłączone
 • M12 Start pracy wibracyjnej
 • M13 Koniec pracy wibracyjnej / odwołanie M. –kodów /
 • M80 Otwarcie wyrzutnika dla usunięcia przedmiotu obrabianego lub odpadu
 • M81 Zamknięcie wyrzutnika
 • M82 Sortownik w prawo
 • M83 Sortownik w lewo
SPECJALNE KODY DLA VIPROS / PARAMETRY PHNC /
 • M500 Narzędzia standardowe /VIPROS /
 • M501 Narzędzia daszkowe /VIPROS /
 • M502- M505 Narzędzia do nadcinania /VIPROS /
 • M506- M509 Narzędzia do Slittingu /VIPROS /
 • M510- M559 Narzędzia do tłoczenia / formowania / /VIPROS /
 • M560- M563 Narzędzia do znakowania / markowania / /VIPROS /
 • M681- M684 Prędkość bijaka /VIPROS /
12. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DOBORU LUZÓW WYKRAWANIA I MIKRO-WIERZCHOŁKÓW .
13. EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY
14. ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU / Certyfikat /

Wystawiamy imienne certyfikaty ukończenia kursu - uznawane w UE